Et suyu, bulyon, çin tuzu, msg, soya yok

Bayilik Sözleşmesi

A. Genel Hükümler

1) Bu sözleşme franchise veren taraf ile franchise alan tarafın ……………………………………………………………………….………………………… adresindeki iş yerinin açılışından sonra birbirine karşı doğacak hak ve yükümlülüklerini düzenlemektedir. Sözleşmenin tarafları Haci Alioğlu Gıda İnşaat, Reklam San. ve Tic. LTD. ŞTİ. ile …………………………………………………………. ‘dir. Bundan sonraki maddelerde franchise veren taraf “firma” , franchise alan taraf ise “bayii” olarak adlandırılacaktır.

B. Bayiinin Hak ve Yükümlülükleri

2) Çiğköfte, lavaş, acı sos, şam tatlısı, nar ekşisi, irmik helvası, künefe, içli köfte, suffle, paçanga böreği, mantı, nohutlu pilav, kadayıf dolması ve sütlü tatlılar firma tarafından üretilmekte olup, bayii tarafından firmadan satın alınması zorunlu ürünlerdir.

3) Bayii; tost, poğaça, börek, çorba, kahvaltılık çeşitleri ve kendisi imal veya dışarıdan temin etmek suretiyle ancak saat 12.00’a kadar satabilir. Bu maddede ve 2. maddede sayılanlar dışındaki ürünler iş yerinde kesinlikle satılmayacaktır.

4) Bayii adına yasal yetkili, firma yönetimi tarafından yılda bir kere yapılan bayii toplantısına katılmakla yükümlüdür.

5) Yeni bir bayii açıldığı takdirde açılan yere en yakın bayii tarafından iş eğitimi verilecek ve açılış için gerekli yardım sağlanacaktır. Yapılacak bu yardım ve verilecek eğitim dolayısıyla makul bir hizmet bedeli firma tarafından ödenecektir. Bu kural gereğince bayii, kendi bulunduğu yere yakın bir noktada yeni bayii açılması ve bu bayii ile ilgi firmadan yardım istenmesi durumunda gereken yardımı yapacaktır.

6) Bayii tarafından her Cuma günü haftalık işleyişi, işlerin gidişatını, iş yeri veya işle ilgili olumlu-olumsuz görüşleri bildiren toplantı mahiyetinde bir rapor hazırlanarak, taraflar arasında belirlenecek mail adresine gönderilecektir.

7) İş yerinde veya işle ilgili olarak iş yeri dışında çalışıldığı esnada, firmaca verilecek olan şapka, önlük ve tişört kullanılacaktır. Diğer kıyafet ve aksesuarların işin mahiyetine uygun olmasına özen gösterilecektir. Aksi takdirde yapılacak olan denetim sonucu bayii sorumlusuna 100,00-TL ceza kesilecektir.

8) Bayii, Hacıalioğlu Çiğköfte’ye ait hiçbir evrakı izinsiz kullanamaz veya muhteviyatını değiştiremez. Bu maddeye aykırı davranması durumunda fiilin diğer hukuki ve cezai sonuçları saklı kalmak kaydıyla bayii 10.000,00-TL cezai şartı firmaya talep halinde ödemekle yükümlüdür.

9) Bayii sorumlusu iş yerinin temizliğinden, hijyeninden, bakımından ve işe uygunluğundan sorumludur. Yapılacak denetimlerde birinci cümleye aykırı davranıldığının tespiti halinde 200,00-TL ceza kesilecektir. Bu ceza her bir durumda iki kat arttırılarak uygulanır. Yapılacak olan denetimlerde
firma yetkililerinin iş yerinde açık veya gizli her bir eklentiyi, bölmeyi, iş yerinde kullanılan malzemeyi gezip görme ve teftiş etme hakkı vardır.
10) Bayii bir ay boyunca 600 kg çiğköfte aldığı takdirde ay sonunda 60 kg çiğköfteyi bedelsiz sipariş etmeye hak kazanacaktır. Bu maddedeki sınır, sezona göre firma tarafından arttırılabilir veya azaltılabilir.
11) Tüm şube ve bayiilerde uygulanan “her ayın 5’inde %50 bedava” kampanyasına sözleşmeye taraf olan bayii de katılmak zorundadır. Kampanya kapsamında ücretsiz verilen çiğköftenin karşılığını firma ödeyecektir.

12) Ürün gönderimi için ücretin bayii tarafından peşin ödenmesi gerekmektedir. Aksi takdirde ürün gönderilmeyecektir. Firmanın üretimi dahilinde olan ürünlerin bayi tarafından farklı bir üreticiden temini tespit edildiği takdirde fiilin diğer hukuki ve cezai sonuçları saklı kalmak kaydıyla bayii, 30.000,00-TL cezai şartı firmaya talep halinde ödemekle yükümlüdür.

13) Bayiilik alan taraf kurulum paketi ürünlerinin kargo ücretinin en fazla 1.000,00TL ‘ye kadar olan kısmını ödemeyi taahhüt eder. Kargo ücretinin 1.000,00-TL’yi aşan kısmı firma tarafından karşılanacaktır.

14) İş yerinin dekorasyonunda kırmızı, beyaz ve yeşil renkler kullanılacaktır. Bayii yöneticisi; masa, sandalye gibi iş yerinde kullanılmak üzere alınan eşyaların seçiminde bu kurala uymak zorundadır.

15) Kurulum paketi ücreti KDV dâhil ………………………………..’dir. Paketin satın alınması durumunda Hacıalioğlu Çiğköfte firmasının web sitesinde paket içerisinde gösterilen ürünler firma tarafından gönderilir. Satın alma işlemi tamamlandıktan sonra taraflar arasındaki sözleşme kesin olarak kurulmuş olacağından daha sonra ücret iadesi talep edilemeyecektir.

16) Bayii sorumlusu ikametgah, kimlik fotokopisi, 2 adet fotoğraf ve kira kontrat fotokopisini derhal firmaya ibraz etmek zorundadır. Aksi halde kendisine bedelsiz ürün gönderimi yapılmayacaktır.

17) Firma ile sözleşmesi sona eren ve herhangi bir şekilde isim, logo ve konseptini kullanım hakkına da sahip olmayan kişiler firmaya ait bu unsurları kullandıkları takdirde firmanın talep etmesi halinde 30.000,00-TL cezai şartı ödemekle yükümlü olacaklardır.

18) Bayii yöneticisi işletmesini devredeceği veya kapatacağı durumlarda firmadan izin almak zorundadır. Devir alan kişinin de Hacıalioğlu Çiğköfte firması ile çalışması gerekmektedir. Bu maddeye aykırılık hallerinde devreden bayii sorumlusu, firmanın talep etmesi halinde 10.000,00-TL cezai şartı ödemekle yükümlüdür.

19) Firmadan ayda 600 kg üzerinde çiğköfte alan bayiilere firma tarafından 20 adet, 100 mb facebook kullanım kartı veya her kg için ücretsiz 250 g çiğköfte verilir. Bayii bu iki kampanya türünden birini seçebilir. Kampanya kapsamında müşteriye verilecek olan bu kartlar veya ücretsiz çiğköfteler 20 adet ile sınırlı olmak kaydıyla her ayın 10.günü 1kg çiğköfte satın alanlara verilir. Her bayii için 20 kart verilecektir ve kartların farklı bayiilere devredilmesi yasaktır.
*Bu kampanya ikinci bir ilana kadar durdurulmuştur.

C. Firmanın Hak ve Yükümlülükleri

20) Firma, üretilen her ürünün aynı kalite ve lezzette gönderileceğini taahhüt eder. Ancak sezonuna göre hammaddeden kaynaklanan basit farklılıklar nedeniyle çiğköfte ve lavaşın kıvamında değişiklikler yaşanması mümkündür. Bu tür durumlar için bayii herhangi bir hak talep edemez.

21) Firma; yeni açılacak bayiinin, en yakın bayii ile arasında en az 1 km uzaklıkta olması gerektiğine dikkat edecektir. Bir bölgede bayii kurulacaksa önce en yakın bayiiye sorulur. En yakın bayii sorumlusu yeni açılacak yeri işletmeyi kabul etmez ise firma istediği kişi ile bayilik ilişkisi kurabilecek veya kendisi işletebilecektir.

22) Açılışa özel olarak bayiinin sipariş ettiği çiğköfte miktarının yarısını firma bedelsiz olarak gönderecektir.

23) Bayii, franchise almak isteyen üçüncü kişilere gerekli tüm bilgileri verir ve üçüncü kişilerin franchise almasına aracılık eder ise firma aracılık eden bayiiye 50 kg çiğköfteyi bedelsiz verecektir.

24) Savaş, seferberlik gibi olağanüstü haller veya sel, deprem gibi doğal afet halleri dışında firma, bayiinin siparişini ertesi iş günü kargoya teslim etmeyi taahhüt eder. Kargoda yaşanacak aksaklıklardan dolayı firma sorumlu tutulamayacaktır. Bu ihtimaller için bayiinin tedbir alması ve birkaç günlük ürünü elinde fazladan bulundurması gerekmektedir. Bayii sorumlusunun, elindeki ürün bittiğinde değil bitmeden sipariş vermesi gerekmektedir.

25) Kurulum paketi ücretinin ödenmesi durumunda açılış, eğitim ve kurulum gibi hizmetler firma tarafından karşılanacaktır. Açılışa özel farklı etkinliklerin (palyaço, kamera kaydı vs. gibi) düzenleneceği durumlarda bayii adayından ek ücret talep edilecektir.

26) Hacıalioğlu Çiğköfte, ürünlerinin çalışır durumdaki derin dondurucuda saklanması halinde 1 yıl süre ile taze kalacağını taahhüt eder.

27) Firma, bünyesinde üretilen tüm ürünleri Hacıalioğlu Çiğköfte firmasına ait web sitesinde yayınlamıştır. Sitede bulunan ürünlerin listeden kaldırılması veya yeni ürün eklenmesi hakkı firmadadır.

28) Firma, her yılın ilk ayında enflasyon ve ham maddeye yapılan zamlar ve dürüstlük kuralları çerçevesinde satışını yaptığı ürünlere belli oranda zam yapma yetkisine sahiptir. Bayii ise perakende satışında, firmanın yaptığı zam oranına uygun olarak fiyat artışına gidebilecektir.

29) Firma, bu sözleşme hükümlerinde istediği zaman değişiklik yapma hakkına sahiptir.

D. Sorumsuzluk Halleri

30) Bayii yöneticisi veya çalışanları tarafından üçüncü kişilere karşı gerçekleştirilen maddi ve manevi zararlardan firma sorumlu değildir. Bayiinin iş yerinde siyasi, dini ve benzeri ideolojik faaliyetlerde bulunması yasaktır. Bu tür davranışlar firmaya atfedilemeyecek ve doğacak zararlarda firma sorumlu tutulamayacaktır.

31) İş yeri adres değişiklikleri derhal firmaya bildirilecektir. Aksi takdirde başta ürün sevkiyatı olmak üzere yaşanacak aksaklıklardan doğan zararlardan firma sorumlu tutulamayacaktır.

32) İstanbul dışındaki bayiiler için sevkiyat sadece hafta içi yapılmaktadır. Bayii buna uygun olarak ve saat 21.00’den sonra siparişlerini verecektir. Bu maddede ifade edilen sevkiyat gün ve saatlerine aykırılıklar nedeniyle doğabilecek zararlardan firma sorumlu değildir.

33) İş yeri açılışında kanun, tüzük veya yönetmeliklere aykırı davranan bayii bu davranışından dolayı doğacak sorumluluğa tek başına katlanacaktır. Firmanın, iş yerinin açılışının kurallara uygunluğunu denetleme sorumluluğu bulunmamaktadır.

34) Bayii, çiğ köfte, lavaş, acı sos ve nar ekşili sosu firma’dan almak zorundadır. aksi halde sözleşme tek taraflı olarak fesih edilebilir.
E. Haklı Fesih Halleri

35) Bayii, firma tarafından kendisine verilecek olan uygulama kitapçığında yazan kurallara uymak zorundadır. Çeşitli zamanlarda yapılacak olan denetimlerde, bayiinin kendisine verilen uygulama kitapçığındaki kurallara aykırı davrandığının tespiti halinde bayii 200,00-TL para cezasına çarptırılacaktır. Aynı ihlallerin üçüncü defa tekrarlanması durumunda ise firma iş bu sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilme hakkına sahip olacaktır.

36) Firmanın piyasadaki itibarını zedeleyici her türlü söz veya eylemin tespit edilmesi halinde firma tek taraflı olarak iş bu sözleşmeyi feshetme hakkına sahip olacaktır.

37) Bayiiye gelip firma ile ilgili bilgi almak isteyenlere karşı bayii sorumlusunun bilgi verme yükümlülüğü vardır. Bu yükümlülüğe aykırılık halinde veya firmanın küçük düşürülmesine yada aşağılanmasına sebep olacak sözler söylenmesi halinde firmanın iş bu sözleşmeyi feshetme hakkı doğacaktır.

F. Çeşitli ve Son Hükümler

38) İş bu sözleşmeden doğan hakların firma tarafından ileri sürülmesinde imzaya yetkili tek kişi Mesut DEMİREL’dir.

39) Taraflar imza inkarı dışında 4 sayfa ve 43 maddeden oluşan bu sözleşme metni üzerinde herhangi bir tahrifat veya değişiklik iddiasında bulunamayacaklardır.

40) Açılışa özel vaad edilen ücretsiz çiğköfte ve firma tabelası 1 yıllık taahhüt döneminde geçerli olacaktır.

41) Taahhüt süresi olan 1 yıl dolmadan bayiinin kapatılması durumunda bedelsiz olarak verilen çiğköftenin bedeli, 3 metrekarelik tabela, bedelsiz çiğköftenin rayiç bedeli ve cam görselleri için hesaplanacak tutar (metrekaresi 30,00-TL) cezai şart olarak bayii sorumlusu tarafından ödenecektir. Tabelanın gönderilmemesi halinde tabela ücreti olan 1.000,00-TL firmaya ödenecektir.
Bayii sorumlusu eğer haklı bir neden olmadan sözleşmeyi fesheder ise firmanın talebi ile 10.000,00-TL cezai şartı ödemekle yükümlü olacaktır.
Bu durumda iade edilecek ürünlerin ulaşım masrafları bayiiye aittir.

42) Bu sözleşme gereğince firma tarafından bedelsiz gönderilen ürünlerde her kg için 1,5-TL kargo ücreti bayii tarafından karşılanacaktır.

G. Süre

43) İş bu sözleşmenin süresi 1 yıldır. Sürenin sona erdiği tarihte yeni bir sözleşme yapılmazsa sözleşmenin aynı şartlarda kendiliğinden 1 yıl daha uzadığı kabul edilir. Sözleşme imzalandıktan en geç 5 yıl sonra yenilenmediği takdirde tüm hüküm ve sonuçlarıyla ortadan kalkar.

H. Yetki

44) İş bu sözleşmeden kaynaklanan uyuşmazlıklarda taraflar Bakırköy Mahkemeleri’nin yetkisini kabul ederler.

45) Vaad edilen bedelsiz çiğ köfte açılışa özel bedelsiz gönderildikten sonra kalan miktarın aylık satışlarınıza göre, 300 kg ve üstü satışlarda %10 iadeli olarak bedelsizinizden düşülecektir.

NOT : Tabela asma ücreti müşteriye aittir.

ÖNEMLİ NOT: Nakliye ücreti müşteriye aittir, maksimum 700 tl.dir.

Bayilik formunu indirmek için sağ tıklayıp farkı kaydete tıklayınız…

HIZLI BAYİLİK BAŞVURU FORMU

Neden Hacıalioğlu Çiğköfte
ULTRA LÜKS BAYİLİK PAKETİ

17.500 TL'lik çiğ köfte bayilik paketine ek
mısır makinesi, çay kazanı, derin dondurucu
tatlı dolabı, özel tabela hatta televizyon!

Facebook Instagram Youtube Youtube

Gözlerini dünyaya yeni açan bir bebeğin bile delikanlı olmasına yetecek tam "10 yılı azimle tamamladık"

Kolay olmadı küçücük bir dünyadan çıkıp Hacıalioğlu markasını Türkiye'nin 500 noktasına ulaştırmak.
Elbette zor oldu yabancı memleketlerde şanlı bayrağı dalgalandırmak. Ama inandık, birlikte başardık...

Yola birlikte çıktığımız ve yolda karşılaştığımız tüm dostlarımıza selamlar olsun. Bu gurur hepimizin...

Mesud DEMİREL Yönetim Kurulu Başkanı
HEMEN ARA 0 212 515 9 444
En Uygun Bayilik !